MALUCH+2018

Informujemy, iż nasza placówka zgłosiła się do udziału w programie „MALUCH+" edycja 2018. Wnioskowaliśmy o dotację, aby móc pomniejszyć opłaty ponoszone przez rodziców.