WIZJA I MISJA

  • Żłobek i Przedszkole „Na Górkach” są nowoczesnymi miejscami, gdzie dzieci czują się bezpiecznie.
  • Naszym priorytetem jest dobro dziecka, dlatego w naszych placówkach tworzymy atmosferę pełną ciepła, akceptacji, czułości i szacunku.
  • Podążamy za dzieckiem i towarzyszymy mu w początkowych etapach jego życia tak, aby miało przestrzeń na swobodne rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.
  • Tworząc optymalne warunki do rozwoju, umożliwiamy dzieciom naukę samodzielności i niezależności.
  • Zaspokajamy największą potrzebę rozwojową dziecka – potrzebę ruchu.
  • Niezmiernie ważnym elementem naszej pracy jest uczenie dzieci, jak radzić sobie z emocjami, w szczególności z tymi trudnymi.
  • Od najmłodszych lat kształtujemy w naszych podopiecznych poczucie własnej wartości i pomagamy budować pozytywny obraz samego siebie, co w przyszłości pomoże dzieciom łatwiej pokonywać swoje słabości i pojawiające się trudności.
  • Udzielamy wsparcia i wskazówek wychowawczych rodzicom.
  • W misję naszych placówek wpisane jest hasło Janusza Korczaka – „Dziecko chce być dobre.  Jeśli nie umie – naucz je. Jeśli nie wie – wytłumacz.  Jeśli nie może – pomóż”.
  • Wierzymy, że dziecko jest z natury dobre i jest ono wartością samą w sobie.

W związku z tym, że ZABAWA jest główną formą aktywności dziecka, w naszych placówkach edukacja odbywa się właśnie poprzez zabawę. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że w ten sposób dzieci intensywnie przyswajają nową wiedzę niezbędną w dalszym rozwoju. Program dnia w świecie „Na Górkach” nie tylko gwarantuje radosne i atrakcyjne spędzanie czasu, ale zapewnia też dziecku najlepsze możliwe przygotowanie do dalszej edukacji przedszkolnej i szkolnej.