Język angielski  prowadzony jest przez

Pana Macieja Łukasik  ze szkoły językowej

Easy English.

Pan Maciej jest odpowiedzialny za realizację podstawy programowej z zakresu języka nowożytnego.  Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach przedpołudniowych.

Celem zajęć językowych w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.