W  Przedszkolu "Na Górkach" logopedą jest

Pani Hanna Sobecka


Pani Hanna raz w tygodniu prowadzi zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej. Na początku każdego roku szkolnego logopeda dokonuje badań przesiewowych wszystkich dzieci. Po zakończeniu badań Rodzice otrzymują informację dotyczącą ewentualnych nieprawidłowości w zakresie aparatu mowy oraz wad wymowy.