W ramach czesnego Przedszkolaki uczestniczą w następujących zajęciach:


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RYTMIKA

JĘZYK ANGIELSKI

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

(ZAJĘCIA GRUPOWE)

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

ZAJĘCIA MUZYCZNE I TANECZNE

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKCJI

BAJKOTERAPIA Z ELEMENTAMI DRAMY

MUZYKOTERAPIA Z ELEMENTAMI MUZYKI KLASYCZNEJ

SENSOPLASTYKA

ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ - GRUPOWE ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROZDROWOTNA

TEATRZYKI I INNE WYDARZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE PLACÓWKI

STAŁA OPIEKA PSYCHOLOGA I BIEŻĄCE MONITOROWANIE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI

UROCZYSTE OBCHODZENIE URODZIN DZIECI (ZABAWA ANIMACYJNA)

Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany oferty usług dydaktycznych bądź czasowego zawieszenia określonych usług z przyczyn organizacyjnych.