W ramach czesnego Przedszkolaki uczestniczą w następujących zajęciach:


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

KODOWANIE Z ROBOTEM PHOTON

JĘZYK ANGIELSKI

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

ROAR DANCE- ZAJĘCIA TANECZNE

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKCJI

BAJKOTERAPIA Z ELEMENTAMI DRAMY

SENSOPLASTYKA

KUCHCIKOWO

ZAJĘCIA Z BUM BUM RURKAMI

ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ - GRUPOWE ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROZDROWOTNA

TEATRZYKI I INNE WYDARZENIA ODBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE PLACÓWKI

STAŁA OPIEKA PSYCHOLOGA I BIEŻĄCE MONITOROWANIE PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECI

UROCZYSTE OBCHODZENIE URODZIN DZIECI (ZABAWA ANIMACYJNA)

Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany oferty usług dydaktycznych bądź czasowego zawieszenia określonych usług z przyczyn organizacyjnych.