POWSTANIE PLACÓWEK "NA GÓRKACH"

JEST PRZEDSIĘWZIĘCIEM RODZINNYM

Nasza oferta powstała z myślą o potrzebach wielu Rodziców. Stworzyliśmy dla nich, oraz ich dzieci, unikalną ofertę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych. Naszym priorytetem jest to, aby dzieci przebywały w miejscach o wysokim standardzie, w których będą czuły się bezpieczne, szanowane i kochane. Naszym celem jest prowadzenie placówek dla dzieci rodziców wymagających i świadomych. Jesteśmy przekonani co do konieczności powstania takiego miejsca w Tczewie, gdzie oprócz odpowiedniej opieki, dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje, zainteresowania i nieograniczony potencjał. Rodzic natomiast, będzie mógł liczyć na wsparcie i pomoc w procesie wychowawczym.

Placówki „Na Górkach” tworzą  ludzie z pasją, specjalistycznym wykształceniem i ogromnym zaangażowaniem.

Powstanie świata "Na Górkach"  jest przedsięwzięciem rodzinnym, a tworzą je:

JOLANTA LINK– mianowany nauczyciel przedszkola z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Pani Jolanta jako młoda osoba, swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel przedszkola i pomimo wielu innych zajęć, pasja i zamiłowanie do swojego zawodu zawsze jej towarzyszyły. Miłość do pracy z dziećmi przekazała również swoim córkom, które wybrały podobną ścieżkę zawodową. W ostatnich latach, przygotowując się do stworzenia wymarzonego miejsca opieki dla dzieci, odbyła wiele szkoleń i kursów doskonalących, m. in.: „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI)”, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, „Original play – horseplay”, „Teatrzyki z darami Froebla w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej”.

KAROLINA JUSZCZYK– magister  Psychologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie Oświatą” w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku, a także „Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie kontynuuje edukację na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie). Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, m. in. „Metoda dobrego startu” prof. Marty Bogdanowicz, „Sensoplastyka” , „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Komunikacja budująca współpracę”, „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”,  „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” oraz  „Terapia motoryki ręki” . Swoje umiejętności rozwijała jako dyrektor Żłobka i Przedszkola , wykładowca akademicki oraz psycholog pracujący z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. 

MARTA POWIERZA – magister Psychologii Klinicznej i Osobowości oraz Pedagogiki Rewalidacyjnej i Edukacji Przedszkolnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich placówkach wychowawczych i edukacyjnych. Ukończyła także wiele kursów doskonalących, m. in. „Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii”, „Agresja małych dzieci – jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami” oraz „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Pracę psychologa i nauczyciela wspomagającego łączy z wychowywaniem dwójki dzieci.

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie osób prowadzących Placówki „Na Górkach” pomoże w jeszcze lepszym stopniu zadbać o rozwój podopiecznych, a w razie trudności pojawiających się na poszczególnych etapach rozwojowych życia dziecka, umożliwi postawienie szybkiej diagnozy i podjęcie ewentualnych kroków terapeutycznych.